Impakt wyników

IMPAKT WYNIKÓW EWALUACJI NA:

uprawnienia do:

  • prowadzenia studiów,
  • prowadzenia szkół doktorskich
  • nadawania stopni i tytułów.

kwotę subwencji dla Uczelni

możliwość uczestnictwa:

  • przedstawicieli Uczelni w Radzie Doskonałości Naukowej
  • przedstawicieli Uczelni w Komisji Ewaluacji Naukowej
  • w konkursach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości

OBECNIE:

  1. Analiza pre-ewaluacyjna „On a Case-by-Case Basis” służy opracowaniu systemu wczesnego ostrzegania w zakresie szans i zagrożeń w kontekście ewaluacji.
  2. Monitorujemy proces autentykacyjny, czyli połączenie kont PBN z ORCID.
  3. Inwentaryzujemy bazę osiągnięć naukowych, do wykorzystania przez Rady Dyscyplin przy opracowaniach Oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.