Impakt wyników

IMPAKT WYNIKÓW EWALUACJI NA:

uprawnienia do:

  • prowadzenia studiów,
  • prowadzenia szkół doktorskich
  • nadawania stopni i tytułów.

kwotę subwencji dla Uczelni

możliwość uczestnictwa:

  • przedstawicieli Uczelni w Radzie Doskonałości Naukowej
  • przedstawicieli Uczelni w Komisji Ewaluacji Naukowej
  • w konkursach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości

OBECNIE: