Uczestnicy procesu

ZESPÓŁ DS. MONITOROWANIA PROCESU EWALUACJI

prof. dr hab. Adam Matkowski
prof. dr hab. Marzena Podhorska-Okołów
prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz
mgr Dorota Płuciennik
mgr Elżbieta Olejnik
mgr Iwona Kopeć
mgr inż. Dorota Janus
mgr Monika Górska

 

ZESPOŁY DS. EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ w dyscyplinach
Zespół doradczy ds. Ewaluacji Dyscypliny Nauki Medyczne RDNMed
Zespół doradczy ds. Ewaluacji RDNFarm
Zespół doradczy ds. ewaluacji nauki w dyscyplinie nauki o zdrowiu RDNoZdr

 

ZESPÓŁ DS. PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW OBJĘTYCH II KRYTERIUM EWALUACJI

mgr inż. Joanna Latusek – Przewodnicząca
mgr Krzysztof Malinowski
mgr Iwona Kopeć
mgr Izabella Kmieciak
mgr Agnieszka Drużbiak
mgr Edyta Kuropka
dr n. med. Katarzyna Skowrońska-Dzierzba
mgr Marta Duda-Sikuła
mgr Agnieszka Pilniak

 

ZESPÓŁ DS. PRZYGOTOWAŃ UCZELNI DO OCENY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE III KRYTERIUM

dr hab. Tomasz Zatoński, prof. uczelni – Przewodniczący
prof. dr hab. Adam Matkowski
prof. dr hab. Marzenna Podhorska–Okołów
prof. dr hab. Maria Sąsiadek
dr hab. Piotr Świątek
dr hab. Dorota Diakowska, prof. uczelni
dr hab. Agnieszka Mastalerz–Migas
dr Agnieszka Matera–Witkiewicz
dr hab. Bożena Karolewicz
dr Kamila Uzarczyk
dr Łukasz Szleszkowski
dr Anna Goździk
dr hab. Julita Kulbacka
mgr Elżbieta Olejnik
mgr Iwona Małgorzata Kopeć
mgr Ewa Starobrzańska
dr Agnieszka Siennicka

 

Biuro ds. Ewaluacji Dyscyplin Naukowych
wsparcie analityczne i administracyjne

mgr Agnieszka Drużbiak
mgr inż Joanna Latusek
tel. 71 784 15 82
email: ewaluacja@umw.edu.pl