Uczestnicy procesu

ZESPÓŁ DS. MONITOROWANIA PROCESU EWALUACJI

prof. dr hab. Adam Matkowski
prof. dr hab. Marzena Podhorska-Okołów
prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz
mgr Elżbieta Olejnik
mgr Iwona Kopeć
mgr inż. Dorota Janus
mgr Monika Górska

 

ZESPOŁY DS. EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ w dyscyplinach
Zespół doradczy ds. Ewaluacji Dyscypliny Nauki Medyczne RDNMed
Zespół doradczy ds. Ewaluacji RDNFarm
Zespół doradczy ds. ewaluacji nauki w dyscyplinie nauki o zdrowiu RDNoZdr

Centrum Jakości Nauki i Ewaluacji
wsparcie analityczne i administracyjne:

mgr Agnieszka Drużbiak
mgr inż Joanna Latusek
tel. 71 784 15 82
email: ewaluacja@umw.edu.pl