Ewaluacja 2.0

EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PRZEZ KOMISJĘ EWALUACJI NAUKOWEJ PRZY MNISW ZA LATA 2022-2025 NASTĄPI W 2026 ROKU

Kryterium IKryterium IIKryterium III