Ewaluacja 2.0

EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PRZEZ KOMISJĘ EWALUACJI NAUKOWEJ PRZY MNISW ZA LATA 2017-2021 NASTĄPI W 2022 ROKU

Kryterium IKryterium IIKryterium III